Nowości

Nabytki 2010

TRANSLATORYKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ANDREWS Edna, MAKSIMOVA Elena A.: Russian Translation : Theory and Practice. London ; New York : Routledge, 2010.

35556

2.      

AVERBUCH K.Ja, KARPOVA O.M.: Leksičeskie i frazeologičeskie aspekty perevoda. Moskva : Akademija, 2009.

35609

3.      

BIAŁEK Ewa: Kolokacja w przekładzie : studium rosyjsko-polskie. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

35497; 35498

4.      

BILCZEWSKI Tomasz: Komparatystyka i interpretacja : nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii. Kraków : Universitas, 2010.

35509; 35510

5.      

ČEREDNYČENKO Oleksandr: Pro movu i pereklad. Kyïv : Lybid’, 2007.

U.P.1013

6.      

CETERA Anna: Smak morwy : u źródeł recepcji przekładów Szekspira w Polsce. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

35365

7.      

COOK Guy: Translation in Language Teaching : An Argument for Reassessment. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010.

35579

8.      

JAKOŚĆ i ocena tłumaczenia / red. Andrzej Kopczyński, Magdalena Kizeweter. Warszawa : Academica, 2009.

35492; 35493

9.      

KĘSICKA Karolina: Adaption als Translation : zum Bedeutungstransfer zwischen der Literatur- und Filmsprache Am Beispiel der Remarque-Verfilmungen. Dresden ; Wrocław : Neisse Verlag, 2009.

35416

10.                        

MUNDAY Jeremy: Introducing Translation Studies : Theories and applications. 2nd Edition. London ; New York : Routledge, 2008.

35554

11.                        

NELJUBIN Lev L’vovič, CHUCHUNI Georgij Tejmurazovič: Nauka o perevode : istorija i teorija s drevnejšich vremen do našich dnej : učebnoe posobie. Moskva : Flinta, 2008.

35743

12.                        

PIOTROWSKA Maria: Learning translation – learning the impossible? : a course of translation from english into polish. Kraków : Universitas, 2010.

35437-35439

13.                        

PRZEKŁAD, język, kultura II / pod red. Romana Lewickiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersyetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35853

14.                        

SEMENOVA Marina Jur’evna: Osnovy perevoda teksta : učebnik. Rostov-na-Donu : Feniks, 2009.

35813

15.                        

SINIAWSKA-SUJKOWSKA Tatiana: Adekwatność funkcjonowania przekładu a sygnały meta komunikacyjne : na materiale przekładów prozy rosyjskiej XX wieku na język polski. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

35539; 35540

16.                        

SZUBERT Rafał: Deutsch-polnische kontrastive Untersuchungen im Bereich der juristischen Fachsprache. Dresden ; Wrocław : Neisse Verlag, 2008.

35689

17.                        

TATARINOV Viktor Andreevič: Metodologija naučnogo perevoda : k osnovanijam teorii konvertacii. Moskva : Moskovskij licej, 2007.

35628

18.                        

THE ROUTLEDGE Companion to Translation Studies : revised editio / ed. By Jeremy Munday. Routledge : London ; New York, 2009.

35557

19.                        

TRANSLATION studies : critical concepts in linguistics : vol. 1 / edited by Mona Baker. London ; New York : Routledge, 2009.

T.1174 [1]

20.                        

TRANSLATION studies : critical concepts in linguistics : vol. 2 / edited by Mona Baker. London ; New York : Routledge, 2009.

T.1175 [2]

21.                        

TRANSLATION studies : critical concepts in linguistics : vol. 3 / edited by Mona Baker. London ; New York : Routledge, 2009.

T.1176 [3]

22.                        

TRANSLATION studies : critical concepts in linguistics : vol. 4 / edited by Mona Baker. London ; New York : Routledge, 2009.

T.1177 [4]

23.                        

VENUTI Lawrence: The Translator’s Invisibility : A History of Translation. 2nd Edition. London ; New York : Routledge, 2009.

35555

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki