Nowości

Nabytki 2011

TRANSLATORYKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

50 LAT polskiej translatoryki : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 23-25 listopada 2007 r. / red. tomu Krzysztof Hejwowski, Anna Szczęsny, Urszula Topczewska. Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2009.

T.1511

2.      

ADAMOWICZ-GRZYB Grażyna: Jak redagować napisy do filmów : ABC tłumacza filmowego. Warszawa : Fortima, 2010.

T.1466; T.1467

3.      

BALCERZAN Edward: Tłumaczenie jako „wojna światów” : w kręgu translatologii i komparatystyki. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2010.

36108-36110

4.      

BRZOZOWSKI Jerzy: Stanąć po stronie tłumacza : zarys poetyki opisowej przekładu. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

P.7568-P.7569

5.      

BURJAK Anna: Mehr als nur Worte ersetzen : Übersetzen als kreative Tätigkeit. Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2010.

36067

6.      

DĄMBSKA-PROKOP Urszula: Nowa encyklopedia przekładoznawstwa. Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, 2010.

En.123;    En. 124

7.      

KACZOROWSKA Monika: Przekład jako kontynuacja twórczości własnej : na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego. Kraków : Universitas, 2011.

36100; 36101

8.      

KATAN David: Translating Cultures : An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Manchester ; Northampton : St. Jerome Publishing, 2004.

36289

9.      

KROP Marita: Der juristische Übersetzer : Relevanz und Herausforderungen seiner Tätigkeit. Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller GmbH, 2010.

36068

10.                        

LIPIŃSKI Krzysztof: Vademecum tłumacza. Kraków : Idea, 2006.

36113

11.                        

NELÛBIN Lev L'vovič: Vvedenie v tehniku perevoda  (kognitivnyj teoretiko-pragmatičeskij aspekt) : učebnoe posobie. Moskva : Flinta, 2009.

36249; 36250

12.                        

NORD Christiane: Textanalyse und Übersetzungen : Theoretische Grundlagen. Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. –4., überarbeitete Auflage. Tübingen  : Julius Groos Verlag, 2009.

36023

1.      

OBCOŚĆ kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza / pod red. Jerzego Brzozowskiego, Marii Filipowicz-Rudek. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009.

36163

2.      

OLSZANIEC Włodzimierz: Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina : studium renesansowej teorii i praktyki przekładu. Warszawa : Instytut Filologii Klasycznej UW, 2008.

35906

3.      

PIECIUL-KARMIŃSKA Eliza: Językowy obraz Boga i świata : o przekładzie teologii niemieckiej na język polski. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007.

36158

4.      

REINART Sylvia: Kulturspezifik in der Fachübersetzung : die Bedeutung der Kulturkompetenz bei der Translation fachsprachlicher und fachbezogener Texte. Leipzig, Frank & Timme, 2009.

36025

5.      

SAMUELSSON-BROWN, Geoffrey: A practical guide for translators. - 5th rev. ed. Bristol [etc.] : Multilingual Matters, 2010.

36286

6.      

SOCIOKUL’TURNYE problemy perevoda : sbornik naučnyh trudov : vyp. 9. Voronež : Izdatel’sko-poligrafičeskij centr Voronežskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010.

T.1427

7.      

STOLZE Radegundis: Fachübersetzenein Lehrbuch für Theorie und Praxis. Berlin : Frank & Timme, 2009.

36024

8.      

SZTUKA przekładu – interpretacje / red. Piotr Fast i Alina Świeciak przy współpr.Agaty Olszty. Katowice : Śląsk, 2009.

36005

9.      

TEXTE und Translation / Paweł Bąk, Małgorzata Sieradzka, Zdzisław Wawrzyniak (Hrsg.) Frankfurt am Main : Peter Lang, cop. 2010.

35982

10.                        

TŁUMACZENIE – Leksyka, frazeologia, styl / tom pod red. Krzysztofa Hejwowskiego. Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2010.

T.1509

11.                        

TOWARDS a New Age of Human Communication : Papers from the Fifth International Forum and the Second European Congress of Legal and Court Translation held in Poznań on 15-17th September 2000 / ed. by Danuta Kierzkowska. Warszawa : Tepis, 2001.

35927

12.                        

TRANSLATION : Theorie-Praxis-Didaktik 1 / herausgegeben von Anna Małgorzewicz. Dresden ; Wrocław : Neisse Verlag, 2010.

36006 [1]

13.                        

TRANSLATIONSKULTUR – ein innovatives und produktives Konzept / Larisa Schippel (Hg.) Berlin : Frank & Timme, 2008.

36022

14.                        

TRANSLATORYKA : koncepcje-modele-analizy : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Barbarze Z. Kielar z okazji 80. rocznicy urodzin : pod red. nauk. Sambora Gruczy, Adama Marchwińskiego, Moniki Płużyczki. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2010.

T.1342; T.1343

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki