Nowości

Nabytki 2012

TRANSLATORYKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ALEKSEEVA Irina Sergeevna: Tekst i perevod : voprosy teorii. Moskva : Meždunarodnye otnošeniâ, 2008.

36436

2.      

ALIKINA Elena Vadimovna: Perevodčeskaâ semantografiâ : zapis' pri ustnom perevode. Moskva : AST ; Vostok-Zapad, 2006.

W.837

3.      

ALIKINA Elena Vadimovna: Perevodčeskaâ semantografiâ : zapis' pri ustnom perevode. Moskva : AST ; Vostok-Zapad, 2007.

36637

4.      

ALIKINA Elena Vadimovna: Vvedenie v teoriû i praktiku ustnogo posledovatel'nogo perevoda. Moskva : Vostočnaâ kniga, 2010.

W.838

5.      

BIAŁEK Ewa: Kolokacja w przekładzie : słownik rosyjsko-polski = Kollokaciâ v perevode : russko-polskij slovar'. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

S.1481

6.      

CORSELLIS Ann: Public service interpreting : the first steps. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2008.

36527

7.      

FLORCZAK Jacek: Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne : teoria i praktyka. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

36642; 36643

8.      

GASEK Bogumił: Leksiko-semantičeskaâ interferenciâ v processe perevoda : (na materiale russkogo i pol'skogo âzykov). Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

36600; 36601

9.      

KIEŁBAWSKA Amelia: Funkcje komunikacji niewerbalnej w interakcji mówcy i tłumacza. Kraków : Universitas, 2012.

36450; 36451

10.                        

KOLORY Prawosławia : Polska = Colours of Orthodoxy : Poland = Kraski Pravoslaviâ : Pol'ša / [tekst Henryk Paprocki ; przekł. na jęz. obce arcydiakon Aleksander (Miszczuk) i Wiktoria Surowiec]. Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2011.

P.7638

11.                        

LUCRETIUS: Nature of Things : a poetic translation / transl. by David R. Slavitt. Berkeley [etc.] : University of California, 2008.

T.1353

12.                        

MEN’ Aleksandr Volfovič: Odprawianie Wielkiego Postu / przeł. Paweł Przeciszewski. Kraków : Esprit, 2009.

P.7612 A

13.                        

MONTALT Vicent: Medical translation step by step : learning by drafting. Manchester ; Kinderhook, NY : St. Jerome Publishing, 2012.

36631

14.                        

PARATEKSTY przekładu / pod red. Elżbiety Skibińskiej. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011.

36612

15.                        

PIWKO Łukasz: Komputer w pracy tłumacza. Warszawa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

W.788-W.790

16.                        

RUSSKIJ âzyk v âzykovom i kul'turnom prostranstve Evropy i mira : čelovek, soznanie, kommunikaciâ, internet : tezisy dokladov / [kol. red. Sternin J. A. et al.]. Varšava : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.

T.71; T.72

17.                        

SALIEVA Lûdmila Kazimovna: Učebnoe posobie po perevodu naučnoj literatury : (èkonomika). Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 2012

36639

18.                        

ŠMIGER Taras Volodimirovič: Ìstorìâ ukraïns'kogo perekladoznavstva XX storìččâ. Kiïv : "Smoloskip", 2009.

W.861

19.                        

SZCZERBOWSKI Tadeusz: Rosyjskie teorie przekładu literackiego. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.

36438; 36439

20.                        

TRYUK Małgorzata: "Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył" : o etyce w tłumaczeniu ustnym. Warszawa : Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, 2012.

T.1556

21.                        

URBANEK Dorota: Dialektyka przekładu. Warszawa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

W.829-W.833

22.                        

W DIALOGU języków i kultur : konferencja naukowa, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 15-16 stycznia 2007. Warszawa : Lingwistyczna Szkoła Wyższa, 2007.

W.833

23.                        

ZANETTIN Federico: Translation-driven corpora : corpus resources for descriptive and applied translation studies. Manchester ; Kinderhook : St. Jerome Publishing, 2012.

36524

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki