Nowości

Nabytki 2014

TRANSLATORYKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ADAMOWICZ-POŚPIECH Agnieszka: Seria w przekładzie : polskie warianty prozy Josepha Conrada. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

37044

2.      

BERTAZZOLI Raffaella: La traduzione : teorie e metodi. Roma : Carocci Editore, 2007.

T.1745

3.      

BOBIŃSKA Hanna: Kryminalistyka w Rosji i Polsce : wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski. Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2013.

37037

4.      

DAHLMANNS Karsten: Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? : przekłady tekstów z wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem = Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? : kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Chrzanów : Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń Kubart, 2014.

T.1703

5.      

HATIM Basil: Teaching and researching translation. -2nd ed. Harlow [etc.] : Pearson, 2013.

37187

6.      

LAVIERI Antonio: Translatio in fabula : la letteratura come pratica teorica del tradurre. Roma : Editori riuniti University press di Gei, 2007.

T.1753

7.      

LOMBARDO Giovanni: La traduzione della poesia : studî e prove. Roma : Editori riuniti university press, 2009.

T.1748

8.      

MAŁGORZEWICZ Anna: Die Kompetenzen des Translators aus kognitiver und translationsdidaktischer Sicht. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

37113

9.      

MANIPULATION in translation : theory and applications / [ed.] Joanna Esquibel, Magdalena  Kizeweter. Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologi Społecznej, 2011.

37120

10.                        

MOUNIN Georges: Teoria e storia della traduzione. Torino : Giulio Einaudi, 2006.

T.1746

11.                        

OLTRE l'Occidente : traduzione e alterità culturale / a cura di Rosa Maria Bollettieri Bosinelli e Elena Di Giovanni. Milano : Bompiani, 2009.

T.1759

12.                        

OSIMO Bruno: Manuale del traduttore : guida pratica con glossario. 3. ed. Milano : Editore Urlico Hoepli, 2011.

T.1751

13.                        

PAOLI Lorenzo: L' interprete e il traduttore : un lavoro e una passione : strumenti, strategie e modelli creativi per costruirsi la carriera ideale nell'interpretariato, nella traduzione e nella mediazione linguistica. Milano : Franco Angeli, cop. 2009.

T.1755

14.                        

POLSKA myśl przekładoznawcza : antologia / pod red. Piotra de Bończa Bukowskiego i Magdy Heydel. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.

37121; 37122

15.                        

PRZEKŁAD jako akt komunikacji międzykulturowej : praca zbiorowa / pod red. Iwony Kasperskiej i Alicji Żuchelkowskiej. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.

37164

16.                        

PSTYGA Alicja: Przekład w komunikowaniu medialnym : wybrane zagadnienia na podstawie polskich przekładów rosyjskich tekstów prasowych. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.

37152

17.                        

PYTLAK Magdalena: Polifoniczność w przekładzie : o tym jak Polacy i Bułgarzy czytają Biesy Fiodora Dostojewskiego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

37112

18.                        

RADZISZEWSKA Aleksandra: Strategie translatorskie w przekładzie terminologii z dziedziny zarządzania. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.

37110

19.                        

SCARPA Federica: La traduzione specializzata : un approccio didattico professionale. 2. ed. Milano : Hoepli, 2008.

T.1750

20.                        

TEORIE contemporanee della traduzione / a cura di Siri Nergaard. Milano : Bompiani, 2010.

T.1758

21.                        

TRADURRE saggistica : traduttori, traduttologi ed esperti a confronto / a cura di Clara Montella. Milano : Franco Angeli, cop. 2010.

T.1752

22.                        

TRADUZIONE di testi settoriali : antologia. Roma : Aracne, 2007.

T.1747

23.                        

WHYATT Bogusława: Translation as a human skill : from predisposition to expertise. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012.

37126

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki