Nowości

Nabytki 2015

TRANSLATORYKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

BIERNACKA-LICZNAR Katarzyna: Egzamin na tłumacza przysięgłego : finanse i księgowość - zbiór dokumentów : język włoski. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013.

37592

2.      

CARMIGNANI Ilide: Gli autori invisibili : incontri sulla traduzione letteraria. Nardo : Besa Editrice, cop.2008.

T.1749

3.      

DOKUMENTY polskie : wybór dla tłumaczy sądowych / oprac. Janusz Poznański ; red. Danuta Kierzkowska. –Wyd. 4. Warszawa : Wydawnictwo Translegis, 2011.

37348; 37349

4.      

DRUGAN Joanna: Quality in professional translation : assessment and improvement. London [etc.] : Bloomsbury , 2013.

37421

5.      

DYMEL-TRZEBIATOWSKA Hanna: Translatoryka literatury dziecięcej : analiza przekładu utworów Astrid Lindgren na język polski. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.

37543

6.      

DYSTYNKCJE kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski / red. Anna Ledwina, Krystyna Modrzejewska. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013.

37447

7.      

EGZAMIN na tłumacza przysięgłego : komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty / red. nauk.: Bolesław Cieślik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski. -Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.

37597

8.      

FRAZEOLOGIA a przekład / red. nauk. Wojciech Chlebda. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014.

37448; 37449

9.      

HANDBUCH Translation / Hrsg. Mary Snell-Hornby [et al.]. Tübingen : Stauffenburg Verlag, cop. 2003.

37629

10.                        

JüNGST Heike Elisabeth: Audiovisuelles Übersetzen : ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen : Narr Verlag, 2010.

37355; 37356

11.                        

KIERZKOWSKA Danuta: Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011. Warszawa : Wydawnictwo "Translegis", 2011.

37344

12.                        

KIERZKOWSKA Danuta: Tłumaczenie prawnicze. –Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwo Translegis, 2008.

37345

13.                        

KIZIŃSKA Anna: Ekwiwalencja w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych : polskie i brytyjskie prawo spadkowe. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015.

T.1871

14.                        

KONIECZNA Anna: Przekład prawniczy : praktyczne ćwiczenia : język angielski. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

37594

15.                        

KUŹNIK Anna: Documentos españoles : recopilación para traductores y otros profesionales de lengua. Warszawa : Wydawnictwo Translegis, 2014.

37352

16.                        

LESICKA Olga: Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

37423

17.                        

MALICKA Agnieszka: Übungen in deutscher und polnischer Rechtssprache : ein akademisches Lehrbuch für Juristen und Übersetzer = Ćwiczenia w polskim i niemieckim języku prawniczym : podręcznik akademicki dla prawników i tłumaczy : [bilingual Polnisch-Deutsch]. -2. Aufl. Regensburg : Verlag de-iure-pl, 2014.

T.1887-T.1891

18.                        

MYRCZEK-KADŁUBICKA Ewa: Egzamin na tłumacza przysięgłego : przewodnik po prawie cywilnym : język angielski : prawo rzeczowe i spadkowe / Ewa Myrczek-Kadłubicka ; red. nauk. Halina Sierocka. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.

37599

19.                        

PILARSKA Aniela: Egzystencjalizm w przekładzie : Czekając na Godota w polskich tłumaczeniach. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014.

37409

20.                        

POZNAŃSKI Janusz: Tłumacz w postępowaniu karnym. Warszawa : "Translegis, 2007.

37346; 37347

21.                        

SKOBLENKO Aleksander: Wzory umów i pism = Obrazcy dogovorov i dokumentov : dwujęzyczne wydanie polsko-rosyjskie : wzory umów i pism w obrocie prawnym z CD. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.

37602

22.                        

STOLZE Radegundis: Praxishandbuch Urkundenübersetzung : Fertigkeiten, Terminologie, Rechtssprache. Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2014.

37630

23.                        

TRANSLATIO i kultura / red. nauk. Krzysztof Hejwowski, Anna Kukułka-Wojtasik. Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

T.1905

24.                        

VOELLNAGEL Andrzej: Jak nie tłumaczyć tekstów specjalistycznych. –Wyd. 5. Warszawa : Translegis, 2014.

37353; 37354

25.                        

WILKS Yorick Alexander: Machine Translation : Its Scope and Limits. New York : Springer, cop. 2010.

37440

26.                        

WYRAZ i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład. Nr 8 / pod red. Iwony Łuczków i Michała Sarnowskiego. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

37577

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki